Ziua pasarilor migratoare în cadrul proiectului CLUBUL MICILOR ORNITOLOGI

ACTIVITATE EDUCA?IONAL? ÎN CADRUL PROIECTULUI JUDE?EAN TIMI?:
"CLUBUL MICILOR ORNITOLOGI"
Coordonatoare proiect: prof.dr.biolog Liliana BAB?

ZIUA MONDIAL? A P?S?RILOR MIGRATOARE
TEMA ANULUI: C?ILE DE DESTINA?IE: "P?S?RILE MIGRATOARE ?I TURISMUL"

ORGANIZATOR: profesor doctor biolog Liliana BAB? coordonatoare a CERCULUI DE ORNITOLOGIE/ETOLOGIE de la PALATUL COPIILOR TIMI?OARA - director Nicolae PU?CA?U
COLABORATORI:
1. Prof. Camelia BE?LIU coordonatoare clasa preg?titoare Step by step de la ?coala Gimnazial? NR. 19 Avram Iancu Timi?oara- director Claudia Muntean
2. Înv. Primar Lavinia BOAR coordonatoare clasa preg?titoare Step by step de la ?coala Gimnazial? NR. 19 Avram Iancu Timi?oara- director Claudia Muntean
3. Georgeta ?Î?AN - consilier Compartimentul Rela?ii Publice ?i Tehnologia Informa?iei de la AGEN?IA PENTRU PROTEC?IA MEDIULUI TIMI? reprezentat? prin Mihai D?nu? CEPEHA în caliatate de director
4. prof. dr. Dina MOISE de la PALATUL COPIILOR TIMI?OARA
Scopul activit??ii: activitate educativ? de con?tientizare public? în care a fost men?ionat? importan?a ecologic?, cultural?, economic? ?i social? a p?s?rilor migratoare(din nota informativ? APM Timi?).
Obiectivele propuse ?i realizate:
1. S? cunoasc? importan?a studiului vie?ii p?s?rilor migratoare ?i a vie?ii p?s?rilor în general
Exemple de comportamente:
• s? studieze materialele informative privind comportamentele p?s?rilor (materiale din literatura de specialitate, materiale furnizate ?i de Agen?ia de Protec?ia Mediului Timi?oara, MMSC, materiale http://www.worldmigratorybirdday.org, prezentare PPT realizat? de organizatori)
• s? exprime prin activit??i artistico-plastice varietatea speciilor de p?s?ri migratoare: realizare lucr?ri – tema: "CUCUL", "PESC?RU?UL ALBASTRU", "RÂNDUNICA" - desene
• s? realizeze expozi?ie cu lucr?rile efectuate(desene)
2. S? observe frumosul din natur? ?i s? simt? dorin?a de a-l crea
Exemple de comportamente:
• s? exprime frumosul din natur? prin activit??ile artistico-plastice: realizare lucrare cu tema „P?s?ri migratoare“ – îmbinare prin lipire a elementelor corpului unei p?s?ri, ob?inute prin decupaj hârtie
• s? realizeze expozi?ie cu lucr?rile efectuate: expozi?ia cu lucr?rile dup? tema dat? "P?s?ri migratoare"
• s? recunoasc? coloritul penelor la diverse specii de p?s?rele: studiul morfologiei, importan?ei penelor ?i a coloritului acestora.
3. S? eviden?ieze leg?turile dintre turismul durabil, dezvoltarea comunit??ilor locale ?i conservarea habitatelor p?s?rilor migratoare
Exemple de comportamente:
• s? cunoasc? rela?ia dintre via?a p?s?rilor migratoare ?i dezvoltarea comunit??ilor locale: rezolvare fi?e de lucru pe baza materialului informativ din literatura de specialiate ?i din alte resurse – finalizare cu prezentarea portofoliilor realizate

TIMISOARA 45° 45' 34.9992" N, 21° 13' 48" E
Start date: 
Sunday, January 1, 2006 - 01:00
End date: 
Sunday, January 1, 2006 - 01:00