Ptasi Piknik Naukowy / Bird Science Picnic

W roku 2014 Akcja Bałtycka zaprasza w dniach 10-11 maja na Ptasi Piknik Naukowy na plaży Półwyspie Helskim, przed miejscowością Kuźnica, przy wejściu na plażę nr 29. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akcja Bałtycka.

W ramach Pikniku zapraszamy na:
• pokazy obrączkowania ptaków (cały dzień, sobota i niedziela, obóz AB);
• stały punkt obserwacji ptaków (cały dzień, sobota i niedziela, plaża);
• konkurs „Ornitologiczne Koło Fortuny” (cały dzień, sobota i niedziela, plaża);
• zabawy plastyczne dla dzieci (cały dzień sobota i niedziela, plaża);
• kiermasz rękodzieła ornitologicznego (cały dzień, sobota i niedziela, plaża);
• gra terenowa „Wędruj z rudzikiem” (sobota, niedziela w godzinach 10-16, start plaża)
• warsztaty „Ptasie rękodzieło” – robienie kartek z wizerunkami ptaków i z piórkami oraz szycie sów-maskotek (sobota, niedziela, plaża);
• Strefa ngo - stoiska organizacji i instytucji zajmujących się badaniem migracji ptaków oraz ochroną przyrody (cały dzień, sobota i niedziela, plaża) m. in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Ptaki Polskie, OTOP Trójmiasto
• Kino pod gwiazdami (sobota wieczór, obóz AB)
• Ognisko (sobota wieczór, obóz AB)

Dni Ptaków Wędrownych 2014 są współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Patronem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

In 2014 Operation Baltic invites everyone to join our Bird Science Picnic on 10-11 May (Saturday and Sunday) at the beach near the town of Kuźnica at Hel Peninsula (beach entrance no 29). The organiser of the event is the Foundation Operation Baltic.

Within the event we invite everyone to join:
• demonstrations of bird ringing (whole day on Saturday and Sunday, at the Operation Baltic ringing station);
• bird observation point (whole day on Saturday and Sunday, on the beach);
• quiz „Bird Wheel of Fortune” (whole day on Saturday and Sunday, on the beach);
• bird-focussed craft activities for children (whole day on Saturday and Sunday, on the beach);
• bird craft fair (whole day on Saturday and Sunday, on the beach);
• field game „Migrate with Robin” (Saturday and Sunday at 10:00-16:00h, starting at the beach)
• workshop „Bird craft” – making birds and feathers cards, sewing owl mascots (Saturday and Sunday, on the beach);
• NGO zone – stands of organisations and institutions focussed on studies of bird migrations and nature protection, e.g. Nadmorski Lansdcape Park, Birds of Poland, Tri-City group of BirdLife Poland (OTOP) (whole day on Saturday and Sunday, on the beach);
• Cinema under stairs (Saturday evening, Operation Baltic ringing station);
• Bonfire (Saturday evening, Operation Baltic ringing station).

Our event for World Migratory Bird Day 2014 is financially supported by the Local Government for the Pomorze Voivodeship. The scientific patron of the event is the Bird Migration Research Station of the University of Gdańsk.

Kuźnica, Hel Peninsula 54° 45' 0" N, 18° 40' 0.0012" E
Start date: 
Friday, May 10, 2013 - 02:00
End date: 
Sunday, May 11, 2014 - 02:00